Instore TV


The Media Markt in-store TV channel is, with its 8,500 screens, the best digital signage network in Europe. In-store TV is shown in 44 Media Markt branches, with 17 different channels/departments. The in-store TV channel reaches an average of 70,000 visitors per month per branch, and exactly at the moment that they are interested in buying something.

In-store TV is delivered from one central point. In this way, a commercial or still advert can be shown both locally or nationally. The commercial can be shown in a specific department or on all channels in a branch.

An in-store TV loop lasts an average of 30 minutes. Normally, a commercial is shown once per loop, so once every 30 minutes. You can set the precise time when you want your commercial to run. For example, every day for one month between 18:00 and 20:00. Here, flexible arrangements may be agreed. The length of a commercial varies from 25 to 30 seconds. It is possible to supplement a main commercial with a shorter tag-on. A commercial made specifically for in-store TV is more effective than a generic commercial.
In-store TV is perfect support for POS material, sales promotions, events, demonstrations and other shop floor activities. You can also use in-store TV in an integrated campaign with Mediazine, online or with social media channels.

Stills

This year the in-store TV concept will be extended with stills. These are slideshows of three pictures that are displayed every 5 seconds. These are shown between the commercials. The complete program rolls around in 20 minutes. Stills are the perfect medium for further strengthening content in Mediazine, by repeating the message on in-store TV channels.

Store takeover

As a supplier, you can be visible on all the channels at a certain time (store takeover). This is of great interest when introducing new products, on an opening night of a game or during another event organised in the store.

Ad recall

Average ad recall of viewers, over all in-store channels, is 29%, with a maximum of 43%.

What did the visitor do after ad recall?
– 20% bought the product or brand.
– 38% asked sales staff for more information on the product.
– 38% searched online for more information on the product.
– 33% talked about the product or brand with their family or friends.


Het instore tv-kanaal van Media Markt is met meer dan 8500 schermen het grootste en beste digital signage-netwerk in Europa. Instore tv wordt uitgezonden in 44 Media Markt-vestigingen, op 17 verschillende kanalen/afdelingen. Het instore tv-kanaal bereikt gemiddeld 70.000 bezoekers per maand per vestiging, precies op het moment dat zij geïnteresseerd zijn in een aankoop.

Instore tv wordt vanaf een centraal punt aangestuurd. Een commercial of still kan hierdoor zowel landelijk als lokaal worden ingezet. De commercials worden weergegeven op een specifieke afdeling of op alle kanalen binnen de vestiging.

Een instore tv-loop duurt gemiddeld 30 minuten. Normaal gesproken komt een commercial één keer per loop voorbij, dus één keer per half uur. U kunt het tijdstip waarop u een commercial in wilt zetten nauwkeurig bepalen. Bijvoorbeeld elke dag gedurende één maand, tussen 18 – 20 uur. Hier kunnen flexibele afspraken over worden gemaakt. De lengte van de commercial varieert van 25 tot 35 seconden. Het is mogelijk om een hoofdcommercial aan te vullen met een kortere tag-on. Een specifiek voor instore tv gemaakte commercial is effectiever dan een generieke commercial.

Instore tv is de perfecte ondersteuning voor POS-materiaal, salesacties, events, demonstraties en andere activiteiten op de winkelvloer. U kunt instore tv ook gebruiken als kanaal voor een geïntegreerde aanpak, samen met Mediazine, online of met social media-kanalen.

Stills

Dit jaar wordt het instore tv-concept verder uitgebreid met stills. Dit zijn slide shows met drie dia’s die elk 5 seconden te zien zijn. Deze worden vertoond tussen de commercials door. Het hele programma rouleert in 20 minuten. Stills zijn de perfecte manier om de content uit Mediazine verder te versterken, door de boodschap te herhalen op de instore tv-kanalen.

Store take-over

U kunt als leverancier een bepaalde tijd zichtbaar zijn op alle kanalen (‘store take-over’). Interessant bij de introductie van een nieuw product, een nachtopening van een game of een ander event dat in de winkel georganiseerd wordt.

Ad recall

Over alle instore-kanalen hebben de kijkers een gemiddeld ad recall van 29%, met een maximum van 43%.
Wat deed de bezoeker na de ad recall:
– 20% kocht het product of merk,
– 38% vroeg aan het verkopend personeel meer informatie over het product,
– 38% zocht online naar meer informatie over het product of merk,
– 33% sprak over het product of merk met hun familie of vrienden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *