MediaMat

Consumers are confronted every day, consciously or not, by many communication messages. These messages influence the consumer’s buying behaviour. By bringing your product into attention at Media Markt – Saturn, you reach an average of 70,000 visitors per month per branch. This means 70,000 chances to bring the consumer into contact with your brand.

To extend our multi-channel story further, and to strengthen our 360 degree strategy, mats were developed. These mats offer the opportunity to inform consumers about national campaigns and product introductions. These mats are placed at the entrances to Media Markt and Saturn branches. The duration of a Media Mat is two weeks. They can be reserved for longer periods.

Consumenten worden iedere dag al dan niet bewust geconfronteerd met vele communicatie-uitingen. Deze uitingen beïnvloeden het koopgedrag van de consument. Door uw merk en/of product bij Media Markt – Saturn onder de aandacht te brengen, bereikt u gemiddeld 70.000 bezoekers per maand per vestiging. Dit betekent 70.000 keer kans om de consument te confronteren met uw merk.

Om ons multichannelverhaal verder uit te breiden en onze 360 graden-strategie te versterken, zijn vloermatten ontwikkeld. Deze vloermatten bieden de gelegenheid de consument te informeren over nationale campagnes en productintroducties. Deze vloermatten worden bij de entree geplaatst van alle vestigingen van Media Markt en Saturn. De looptijd van de Media Mat duurt twee weken; de Media Mat is voor langere tijd te reserveren.