Paraplu’s

Besides advertising, in print, online and via in-store TV, you can also use various special products to increase awareness of your brand. Here you can consider in-store signage, special products with your brand name or logo and sponsorship.

Most people go out for a walk without an umbrella. As soon as the first drop of rain falls, an umbrella is a perfect impulse buy. Media Markt and Saturn offer a new opportunity for promoting your brand name, namely with red and black umbrellas that are for sale for low prices next to the cash desks at all our branches. Of course, your brand umbrella lasts longer than just the first day of purchase. Umbrellas are frequently used, and that gives them a high attention value.

Naast adverteren – in print en online – en via instore-tv, kunt u ook gebruikmaken van diverse speciale producten om uw naamsbekendheid te vergroten. Denk daarbij aan instore signing, special products met uw merk of logo en sponsorship.

De meeste mensen gaan standaard zonder paraplu op stap. Als de eerste druppels uit de lucht vallen, is een paraplu de perfecte impulsaankoop. Media Markt en Saturn bieden u een nieuwe mogelijkheid om uw merknaam te promoten, namelijk via rode en zwarte paraplu’s die bij de kassa’s van alle vestigingen voor een laag bedrag te koop zijn. Natuurlijk gaat uw merkparaplu langer mee dan alleen tijdens de eerste dag van aankoop. Daarnaast worden paraplu’s veelvuldig gebruikt, wat zorgt voor een hoge attentiewaarde.