Productvideo’s

To generate more visitors, the websites are loaded with new, rich content, product videos, that make available knowledge and advice from our sales personnel on the shop floor. These videos are made in a professional studio, with experienced presenters. Each product category has its own host. The base position of the video is on the product description page in the web shop. The product videos remain there as long as the product is available in the web shops.
The advantage is that the product is also actually available in the web shop. The video content can also be deployed on agreed custom made landing pages and in a modified version may also be used on the shop floor through in-store TV.
There are three different product videos: standard, quick-start and unboxing. The use of product videos always starts out with a standard product video, then this may be supplemented with a quick-start or unboxing variant.

Om meer bezoekers te genereren, worden de websites geladen met nieuwe, rijke content: productvideo’s die de kennis en adviezen van onze verkopers op de winkelvloer beschikbaar maken. De video’s zijn in een professionele studio opgenomen, met ervaren presentatoren. Iedere productcategorie heeft een eigen host. De basispositie van de video is op de productdetailpagina in de webshop. De productvideo’s blijven staan zolang het product in de webshops verkrijgbaar is.
Voorwaarde is dat het product ook daadwerkelijk verkrijgbaar is in de webshop. De videocontent kan daarnaast worden ingezet op afgesproken custom made landingspagina’s en in een aangepaste versie ook worden toegepast op de winkelvloer via instore tv.
Er zijn drie verschillende productvideo’s: standaard, quickstart en unboxing. De inzet van productvideo’s begint altijd met een standaard productvideo, waarna dit eventueel aangevuld wordt met een quickstart- of unboxing-variant.