Print

Mediazine was first published 2007, and Turn On in 2013. Creation of both magazines came from an aspiration at Media Markt and Saturn to add a new form of communication to the marketing mix: experience communication. The story of the product, its uses and advantages for users should be told, and in a different way than simply presenting product details. It is the power of storytelling which inspires consumers and leads them to a purchase.

Print as the basis of a 'multi-touchpoint' approach


The Vendor Marketing Program at MSH (Media-Saturn-Holding) assumes that CE consumers must be approached at various stages with relevant information and inspiration. Mediazine and Turn On fulfil an important part in this information and inspiration objective.

Print as part of a multichannel approach


In many cross-media concepts, communication in print remains the basis. In actual fact, that is no different for Mediazine and Turn On. Although that does not detract from the substantial contribution of other channels (including, the web, tablets, mobile phones, etc.)

Print as builder/guardian of the retail brand


It is precisely their focus mainly on inspiration that makes Mediazine and Turn On contribute to the brand strategy at Media Markt, Saturn and their suppliers. This also ties in with the choice of theme campaigns. We not only tell the story about the product, but also the brand's.

Print as part of an instrument in the marketing mix.
Mediazine and Turn On form an integral part of the multi-channel marketing mix at both Media Markt en Saturn. Whether it is the place that theme campaigns will take or recurring sales campaigns, both magazines play their part with smart editorial interpretations.


Mediazine and Turn On fulfil this editorial formula differently. Click here for more information onMediazine and Turn On.

Mediazine bestaat sinds 2007. Het blad is geboren uit de wens van Media Markt om een nieuwe communicatievorm aan de marketingmix toe te voegen: belevingscommunicatie. Het verhaal over het product, zijn toepassing en de voordelen voor de gebruiker moet verteld worden, en op een andere manier dan door simpelweg productinformatie te presenteren. Het is de kracht van storytelling die de consument enthousiasmeert en tot de aanschaf aanzet.

Print als basis van een ‘multi touchpoint’-benadering
Het Vendor Marketing-programma van MSH gaat ervan uit dat CE-consumenten in verschillende fasen benaderd moeten worden met relevante informatie en inspiratie. Mediazine vult een belangrijk deel in van die informatie- en inspiratiedoelstelling.
Print als onderdeel van een multichannel-benadering
In veel crossmediale concepten vormt de print-uiting nog steeds de basis. Feitelijk is dat met Mediazine niet anders. Dat neemt niet weg dat de integratie met andere kanalen (onder meer web, tablet en mobiel) een duidelijke invulling heeft.
Print als bouwer/bewaker van het retailmerk
Juist omdat Mediazine meer is gericht op inspiratie, levert dit een bijdrage aan de merkstrategie van Media Markt en hun leveranciers. Dat sluit ook aan bij de keuze voor themacampagnes. We vertellen het verhaal rond de producten, maar ook het verhaal rond het merk.
Print als onderdeel van en instrument in de marketingmix
Mediazine vormt een integraal onderdeel van de multichannel marketingmix van respectievelijk Media Markt. Of het nu gaat om de plek die themacampagnes gaan innemen of om de terugkerende acties, het blad loopt daarin mee met slimme redactionele vertalingen.


Klik voor meer informatie over Mediazine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *